Dette jobbar vi med i 2017

 

  • å ferdigstille den virtuelle guida turen i Stongfjorden sentrum i samarbeid med Visit Fjordkysten, der du får lasta

opp lydfiler, bilder og videosnuttar på din telefon i samsvar med punkt i terrenget

  • å skaffe fiber - raskare internet 
  • støtte opp om butikkdrift
  • muligheit for busslomme og evt skur på skulesida i sentrum
  • ellers saker som kjem bygda til gode